Haber

Ömer Hayyam kimdir

Ömer Hayyam’ın tarihteki yerinin ve yaşadığı dönemle ilişkisinin daha iyi anlaşılması için dönemi hem sosyo-politik olarak hem de Fars şiiri açısından incelemekle kalmıyor, içinde bulunduğu ortamlarda muhtemelen ilişkiye geçtiği insanları da genişçe konu ediyor. Zaman-mekân-insan üçgeninde Ömer’in, Selçuklu Devleti’nin Türkçe konuşulan ve özgürlüklerin olduğu bölgesinde; tasavvuf ve mistisizmin ruhunda yeşermiş, korunmuş, büyümüş, çiçek açmış bir

READ MORE