Mahkemeden emsal karar: Avukat odasındaki kameralar kaldırılacak

Baro Başkanlığı, kolluk birimlerinde yer alan avukat görüşme odalarında kamera bulunmasının hukuka aykırı olduğu belirtilerek kameraların kaldırılması talebiyle Valiliğe müracaat etti. Valilik, talep reddedince Baro Başkanlığı bu kez İdare Mahkemesi’nin kapısını çaldı.

Talebin zımnen reddi nedeniyle 7. İdare Mahkemesinde yürütmeyi durdurma istemli iptal davası açıldı. Mahkeme, yürütmenin durdurulmasına hükmetti.

Valilik, istinaf talebinde bulununca devreye Bölge İdare Mahkemesi Altıncı İdari Dava Dairesi girdi. Dosyayı inceleyen Mahkeme, İdare Mahkemesi’nin kararını onadı.

“OY BİRLİĞİYLE…”

Kararda şöyle denildi:

“Davalı Valilik, uygulamanın Adalet Bakanlığı’nın uygun görüşü ile yapıldığı, kameraların güvenliğin sağlanması ve vekilin korunması amacıyla konulduğu, ses ve görüntü kaydetmediği, bu yönde uyarının yer aldığı ve uygulamanın denetime açık olduğu, yapılan denetimlerde bir olumsuzluk belirlenmediği belirtilmiştir. Dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek istinaf yoluyla kaldırılması istenmiştir.

Dosyadaki belgeler ile başvuru dilekçesindeki iddiaların incelenmesinden, istinaf başvurusuna konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu, kararın kaldırılmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle; 7. İdare Mahkemesince verilen karara karşı yapılan istinaf başvurusunun reddine, aşağıda ayrıntısı gösterilen yargılama giderlerinin istinaf isteminde bulunan üzerinde bırakılmasına oy birliğiyle kesin olarak karar verildi.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx