Kırsal kalkınmada imalat sanayi yatırımcılarına KDV istisnası

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yürütülen projelerde imalat sanayi yatırımcılarına KDV istisnası da getirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı’na nazaran, Kırsal Kalkınma Takviyeleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine Ait Kararda yapılan değişiklikle kırsal yatırımların cazibesi artırıldı.

Program kapsamında, ziraî eser sürece, depolama, paketleme üzere ekonomik yatırım projelerine yüzde 50 hibe takviyesi sağlanırken sanayi sicil dokümanı bulunan KDV mükelleflerinin imalat endüstrisinde kullanacağı yeni makina ve teçhizat alımlarına da 31 Aralık 2022 tarihine kadar KDV istisnası getirilmişti.

KKYDP kapsamında yüzde 50 hibe takviyesi sağlanan imalat sanayi yatırımcılarından, sanayi sicil evrakına sahip olanlar KDV istisnasından yararlanamamakta ve mağduriyetler oluşmaktaydı. Yapılan değişiklikle bu yatırımcıların KDV istisnasından da yararlanması imkanı sağlandı.

Düzenlemeyle KKYDP ekonomik yatırım projeleri kapsamında imalat sanayi yatırımcılarından, sanayi sicil evrakına sahip olanlar, proje kapsamına alacakları makina ve teçhizat teslimlerinde yüzde 50 hibe takviyesine ilaveten yüzde 18 KDV istisnasından da yararlanacak.

Kırsal kalkınma yatırımlarının cazibesini artırması beklenen düzenleme, bilhassa Avrupa Birliği’nin kırsal kalkınma fonlarından (IPARD) yararlanamayan vilayetlerde değerli bir takviye aracı olacak.

Bakanlıkça sağlanan kaynak açısından bir değişiklik olmayacak lakin yatırımcılar KDV ödemeyeceği için daha az tıpkı katkı/öz sermaye ile projesini tamamlayabilecek.

KAYNAK: AA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.