«
  1. Ana sayfa
  2. Tarih
  3. EMEVİLER’DEN ABBASİLERE İSLAM DEVLETLERİ – 1

EMEVİLER’DEN ABBASİLERE İSLAM DEVLETLERİ – 1

EMEVİLER’DEN ABBASİLERE İSLAM DEVLETLERİ – 1

İslam tarihi boyunca birçok devletin kurulup yıkıldığı, tarih sayfalarının tozlu yapraklarında görünmektedir. Tarih kitapları özellikle Peygamberimiz (S.A.V.) döneminde ve sonrasında kurulan devletler üzerine onlarca bilgi ve vaka ile doludur. Tarih biliminin en önemli yanlarından birisi de, geçmişi irdelemek dışında geçmişte yapılan iyi veya kötü hamleleri günümüz şartlarına göre analiz etmektir. Tarihin analiz etme özelliğini görmezden gelen birçok devlet ve millet tarih sahnesinden yok olup gitmiştir. Gitmekte de suçu başkalarında değil kendilerinde aramaları gerektiğini anlamışlardır. Çünkü Dünya tarihi hep, hataların tekrarı üzerine kurulmuş ve aynı şekilde tekrar yapılan hatalara bazen hafif bazen de ağır cezalar vermiştir. Özellikle İslam coğrafyasındaki milletlerin bugününü incelediğimizde aslında hataya ne kadar meyilli olduklarını görebilmekteyiz. Osmanlı’nın dağılması ile bağımsızlığına! Kavuşan İslam coğrafyası devletlerinin 1920’li yıllardan itibaren gelişmelerini ve geldikleri noktayı herkes takip etmektedir. Günümüzde İslam coğrafyası devletlerinin haline baktığımızda, hepsinin durumunun perişan olduğunu görebilmekteyiz. Özellikle İslam dininin şekillendiği bu coğrafya aslında ezelinden beri de savaşların çokça yaşandığı yerler olmuştur. Savaşlar genel olarak İslam tarihinin az bir kısmını kapsıyor olsa da, coğrafyanın kendi içinde getirdiği iç sorunlar hala ciddi şekilde kendini muhafaza etmektedir. Bu sorunların başlıca olanları ise çok uzun zamandan beridir İslam coğrafyasının fen ve teknolojik üstünlüğünü kendi elinde tutamamasıdır. Daha doğrusu İslam coğrafyası devletlerinin kendi kültürel ve fenni miraslarını koruyamadıklarından bu duruma düştükleri bilinmektedir.

Aslında İslam coğrafyası devletleri ve İslam devletleri uzunca bir süre fen ve teknolojik üstünlüğü ellerinde tutmayı başarmışlardır. Özellikle Endülüs devletinin fenni alanlardaki başarıları ve Arap coğrafyasında Tabiin dönemi sonrası ortaya çıkan Müslüman âlimler sayesinde İslam âlemi; Geometri, Fen, Astronomi, Tıp, Felsefe, Matematik, Biyoloji gibi alanlarda oldukça hızlı bir ilerleme kaydetmiştir. İşin aslı Müslüman coğrafyasındaki âlimlerin bugünkü ilimlerin temelini oluşturan kitapları yazmasından ileri geldiğini hiçbir zaman unutmamak gerekir. İslam coğrafyası Abbasi döneminde özellikle pozitif ve fenni ilimlerde çığırlar açan çalışmalara imza atmıştır. En önemli âlimlerin çıktığı bölge olan Hicaz ve Basra bölgelerindeki âlimlerin Dünya’daki gelişime çokça katkı sağlayacak kitaplarının hala Avrupa’da ders kitabı olarak okutulduğunu millet olarak bilmiyoruz. Bilmek istemiyoruz. Aslında sorunun en temel kaynağı bugün olarak İslam coğrafyasının zevk ve şatafata düşkün olmasından kaynaklandığını da çoğumuz bilmekteyiz. İşte bu lüks ve şatafat dönemi aslında İslam coğrafyasında Emevi hanedanlığı ile başladığını belirtmekte yarar var. Çünkü Emevi hanedanlığı genel olarak İslam halifeliği döneminde “Saraylar Dönemi” olarak bilinen dönemi başlatmış bir hanedandır. Bu hanedanın en önemli özelliği lüks ve büyük saraylar yapmak konusunda oldukça maharetli olmasıydı. Muaviye’nin liderliğinde başlayan Emevi hanedanlığı aslında; İslam’ın ilk yayıldığı zamanlara kadar giden bir kültüre sahiptir. Cahiliye döneminde lüks ve şatafat çok fazla olduğundan, İslam sonrası dönemlerde de bazı alışkanlıkların devam ettiği de görülmüştür. Halbuki Peygamberimiz (S.A.V.) Hadis-i şerifinde bir binanın boyunun 7 arşından fazla olmasının caiz olmadığını belirtirken, Emevi halifelerinin çok yüksek ve debdebeli binaları inşa etmeye başlamaları bu hadisin hükümlerine ters düşmeye başlamıştır.

ABBASİLER( )

Zaman içerisinde birçok hadis ve ayetin hükmüne ters düşmeye başlayan Emevi halifelerinin bu halleri halk tarafından da pek benimsenmemiştir. Sonuçta İslam Devleti ismiyle alınan Emevi hanedanlığının mensuplarının kendi dinlerinin hükümlerine olan tezatlıkları aslında bir noktada; Cahiliye dönemi etkisinden hala çıkamadıklarını da göstermektedir. İşte Emevi – Abbasi kavgasını da bu minvalde inceleyeceğiz.

Bir Cevap Yaz

furkan Hakkında

Bir Cevap Yaz

E-Posta adresiniz paylaşılmayacaktır. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlenmiştir *