16 Eylül 2022 Cuma hutbesi: ‘Takva, haya ve tesettür’

Diyanet İşleri başkanlığı tarafından yayınlanan ve Cuma namazında camiilerde  okunacak hutbenin konusu bu hafta ‘Takva, hava ve tesettür’ olacak. “Takva, Haya ve Tesettür ” bahisli Cuma Hutbesi’nde bu hafta takvanın ve tesettürün değeri anlatılacak. İşte Cuma Hutbesi metninin tamamı…

16 Eylül 2022 Cuma Hutbesi metni

TAKVA, HAYÂ VE TESETTÜR
Muhterem Müslümanlar!
Allah Teâlâ, Kur’an-ı Kerim’de bizlere şöyle seslenir: “Ey Âdemoğulları! Size mahrem yerlerinizi örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise indirdik.”
Bu ayet-i kerime, giyinme gereksinimimizi karşılayan nimetleri bize Cenâb-ı Hakk’ın ihsan ettiğini ve O’na şükretmenin boynumuzun borcu olduğunu bildirir. Birebir vakitte giyinmenin bir hoşluk ve zarafet gereği olduğuna işaret eder. Ayetin devamında ise şöyle buyrulur: “Takva elbisesi var ya, işte o daha iyidir. Bunlar Allah’ın ayetlerindendir. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar.”
Aziz Müminler!
Takva elbisesi; imandır, edeptir. Takva elbisesi, vücudu örten giysilerin nasıl bir mana taşıdığını idrak etmektir. Takva elbisesi, örtünmenin gerçek gayesini keşfetmektir. Takva elbisesi, vücuduna ziyan verecek ve ruhunu incitecek her türlü yanlıştan uzak kalarak faziletli yaşama şuurudur. Örtünme Allah’ın bir ayeti olduğuna nazaran, bizim onun hikmetini düşünmemiz ve Rabbimizden öğüt almamız gerekir.
Rabbimiz, insanı eşsiz bir yapıda yaratmıştır. Fıtrat dediğimiz bu yapı, yeterli, hoş ve yararlı olana yönelmeye hazırdır. Vücudun mahrem ve dokunulmaz olduğu, giyinmenin hakikat ve hoş olduğu, doğuştan gelen fıtri bir kabuldür. Birinci insan Hz. Âdem ve eşinin cennetteki hali bunun en büyük ispatıdır. Onlar, Allah’ın buyruğunu unutup kendilerine yasaklanan ağaçtan yediklerinde edep yerleri açılmış, mahcubiyet ve telaş içinde cennet yapraklarıyla örtünmeye çalışmışlardı. Bu utancın sebebi ise, onların fıtratında bulunan hayâ duygusuydu.
Kıymetli Müslümanlar!
Hayâ, insanın yakışıksız bir şey yapmaktan çekinmesi, günah işlemekten utanmasıdır. Hayâ, İslam ahlâkının özüdür; hayâ birinci peygamberlik öğretilerinden beri insanlığa seslenen ahlâkî bir davettir. İslam’da örtünmenin en büyük hikmetlerinden biri, hem kullara hem de Allah’a karşı hayânın gereği olmasıdır. Bu yüzden Peygamber Efendimiz (s.a.s), “Allah halîmdir, hayâ sahibidir, kusurları örtendir. Hayâyı ve örtünmeyi sever.” buyurmuştur. Zira hayâ, Allah’ın her an bizimle olduğunu bilmek, O’nun karşısında mahcup olacağımız şeyler yapmamaktır. O halde, örtünmenin ilahi bir manası ve pahası vardır.
Örtünme, insanın sürekli kendisini gören, işiten ve koruyan ilâhî kudreti unutmamasıdır. Örtünme, Allah’ın sevdiği, istediği, emrettiği bir davranış olduğu için pahalıdır. Tesettür küçümsenemez, prestijsiz bir tercih üzere gösterilemez. Zira tesettür Allah’ın isteğini kazanmanın bir vesilesidir.
Değerli Müminler!
Tesettür, Allah ve Resûlü’nün gösterdiği istikamette yaşamaya dair kararlılığın dışa yansımasıdır. Tesettür deyince, bayanı ve erkeği ilgilendiren ortak bir kavramdan, şanlı bir faziletten kelam ediyoruz.
Örtünmenin yalnızca bayanı ilgilendirdiğini ve başörtüsünden ibaret olduğunu zannetmek önemli bir yanılgıdır. Çünkü örtünme, beşerle ilgili bir prensiptir ve hudutlara hürmetin sözüdür. Elbette bayan ve erkeğin tesettür hudutlarında İslam’ın belirlediği farklılıklar vardır. Lakin unutmayalım ki, bayan ya da erkek her mümin, hayâ şuuruyla örtünür ve bu saygınlıkla toplum içinde kıymet kazanır. Çünkü İslam’a nazaran insan, sureti ve imajıyla değil, ruhu ve şuuruyla değerlidir. Hoşluğu haram çizgisinin ötesinde değil, helal dairesinde aramalıdır.

Aziz Müslümanlar!
Bir sonraki ayette ise “Mümin bayanlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Bizatihi görünenler dışında ziynetlerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerinden bağlasınlar.” buyrulmaktadır. Bu iki buyruğun peş peşe gelmesi, hayânın ve örtünmenin hem erkek hem de bayandan beklendiğini gösterir.
Her Müslüman kendi izzetini korumakla olduğu kadar, başka insanların mahremiyetine hürmet duymakla da yükümlüdür. Ne memnun hür iradesiyle hayâ, hicap ve edeple yaşamayı seçenlere! Ne memnun kulluk şuuruyla yaşayıp dünyada da ahirette de yararlı çıkanlara!
Hutbemin sonunda Azerbaycan-Ermenistan hududunda vatanını müdafaa ederken şehit olan Azerbaycan ordusunun kahraman askerlerine Cenâb-ı Hak’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan halkının başı sağ olsun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.